პირადი ექიმი - ზაფხული და ნაწლავური ინფექციები #LIVE

1-ლი ბლოკი: ზაფხული და ნაწლავური ინფექციები;

სტუმარი: თემურ ქველიძე – ნაწლავური ინფექციების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი;

მე-2 ბლოკი: კვებითი შუქნიშანი.

პირადი ექიმი