პირადი ექიმი - სუნთქვის გაძნელება და ცხვირი / ხვრინვა აზიანებს გულს? / კვებითი შუქნიშანი #LIVE

▶ 1-ლი ბლოკი: სუნთქვის გაძნელება და ცხვირი

სტუმარი: ქეთევან ჯაფარიძე, ოტორინოლარინგოლოგი, მედიცინის დოქტორი

▶ მე-2 ბლოკი: ხვრინვა აზიანებს გულს?

სტუმარი: ელენე შენგელია, კარდიოლოგი, თერაპევტი, მედიცინის დოქტორი

▶ მე-3 ბლოკი: კვებითი შუქნიშანი

პირადი ექიმი