პირადი ექიმი - სამედიცინო სიახლე / ძმარი - სამედიცინო ეფექტები და რისკები #LIVE

1-ლი ბლოკი: სამედიცინო სიახლე;

მე-2 ბლოკი: ძმარი – სამედიცინო ეფექტები და რისკები;

სტუმარი: ირაკლი ჩხიკვიშვილი – ბიოქიმიკოსი, თსსუ პროფესორი;

მე-3 ბლოკი: კვებითი შუქნიშანი.

პირადი ექიმი