პირადი ექიმი - სამედიცინო სიახლე / წნევა ენდოკრინული პრობლემის გამო #LIVE

1-ლი ბლოკი: სამედიცინო სიახლე;

მე-2 ბლოკი: წნევა ენდოკრინული პრობლემის გამო;

სტუმარი: ნათია ვაშაყმაძე – ენდოკრინოლოგი.

მე-3 ბლოკი: კვებითი შუქნიშანი.

პირადი ექიმი