მეგაპოლისების საფეხმავლო უბნები - რუბრიკა #ქალაქი

ადამიანზე ორიენტირებული ურბანული დაგეგმარება მრავალ ასპექტს მოიცავს, მათ შორის ერთ-ერთი საფეხმავლო ბილიკების და უფრო მეტიც, უბნების მოწყობაა. ავტოტრანსპორტისგან ქუჩების დაცლა მსოფლიოს ბევრმა ქალაქმა დაიწყო. გამოცდილებამ აჩვენა რომ საცალფეხო რაიონები მრავალმხრივ მომგებიანი გახდა – რუბრიკაში #ქალაქი

ავტორი: მარიამ ფირცხალავა.

ახალი დღე