„მე, შალვა ნუცუბიძე“

მერაბ კოკოჩაშვილი – მთხრობელი და პროექტის სამხატვრო ხელმძღვანელი

არჩილ შუბაშვილი – სცენარის ავტორი

ბესიკ გაფრინდაშვილი – რეჟისორი

დოკუმენტური ფილმები