#მარტივილოგიკა ნინო მამისაშვილი და გიორგი მინაშვილი / სალომე პეტრიაშვილი და ნინო პეტრიაშვილი / ლელა ყაჭეიშვილი და რამინ ყაჭეიშვილი

მარტივი ლოგიკა