#მარტივილოგიკა ნიკოლოზ ბოსტაშვილი და თაკო კაკაურიძე / ნიკოლოზ ზანიტაშვილი და შალვა ლოლაძე / ნათია ყაველაშვილი და თამარ კილაძე

მარტივი ლოგიკა