#მარტივილოგიკა ელენე ხოჯამიროვა და გიორგი პატიმაშვილი / გვანცა ნაკაშიძე და ლუკა ფადიურაშვილი / ილია ბედინაშვილი და ვაჟა ბედინაშვილი

მარტივი ლოგიკა