#მარტივილოგიკა ნინო სულუხია და ირაკლი საჯაია / თამარ და თორნიკე თევდორაძეები / თათია არველაძე და ჯემალ ქობულაშვილი

მარტივი ლოგიკა