#მარტივილოგიკა დავით კალიჯაიშვილი და ანი თევდორაძე / ნანო ვარდონაძე და ანი რევიშვილი / ლიკა ლაცაბიძე და გიორგი გუგავა

მარტივი ლოგიკა