#მარტივილოგიკა თინათინ ნოზაძე და გვანცა ბართაია / ნატალია ხიტირი და თეო მახრაძე / ნინო ბერიძე და ლელა მაისურაძე

მარტივი ლოგიკა