კულტურის დეფინიცია - მხატვარ, მანუჩარ ოქროსცვარიძის მოსაზრება, ანო ფრანგიშვილის სიუჟეტში

დღის კოდი