კაცები პირველზე! სტუმარი: ჯაბა ძიმისტარაშვილი - სომელიე

ირაკლი კაკაბაძე, დავით ლაბაძე, ირაკლი ვახტანგიშვილი, გიორგი ჯანელიძე

კაცები