გორის ქალთა კამერული გუნდი - ჩართვა სარეპეტიციო დარბაზიდან

ლანა ბლიაძე, გორის ქალთა გუნდის სარეპეტიციო დარბაზიდან გვიერთდება.

ახალი დღე