გალერეა „იარტი“ მხატვრის, გრაფიკოსისა და არქიტექტორის გამოფენას მასპინძლობს

ლუკა ვადაჭკორიას სიუჟეტი.

ახალი დღე