#გაიგემეტი მცენარეთა ბიოლოგიური დაცვის ცენტრი საქართველოში

რა ზიანი მოაქვს მეურნეობაში პესტიციდების გამოყენებას ეკოლოგიის და ჯანმრთელობის კუთხით და რა მნიშვნელობა აქვს ქვეყანაში ბიომეურნეობების გაძლიერებას. მცენარეთა ბიოლოგიური დაცვის ცენტრი საქართველოში, რომელიც ფერმერს ბიომეურნეობის შექმნაში ეხმარება და ორგანულ სასუქებთან და სხვადასხვა მიკრობიოლოგიურ საშუალებებთან ერთად რეკომენდაციებსაც სთავაზობს.

ფერმა