#ფერმა ვეტექიმის ფრინველთა გალერეა თელავში

ქართული ღვინის მუზეუმი სოფელ ქვილიშორში.

ლაბორატორია, რომელიც მცენარეთა მიკროკლონური გამრავლების და უვირუსო სარგავი მასალის მიღებაზე მუშაობს.

ფერმა