ელენე კალანდაძის რუბრიკა - კოკა ნიკოლაძის ჩართვა #ახალდღეში

ელენე კალანდაძის რუბრიკა – ოსლოში, ფერმწერისა და გრაფიკოსის, ედვარდ მუნკის მუზეუმი, ქართველი კომპოზიტორის მუსიკით გაიხსნა – კოკა ნიკოლაძის ჩართვა „ახალ დღეში“.

ახალი დღე