#დოსიე „კოლაბორაცია“

მეორე მსოფლიო ომი. ოკუპირებული საფრანგეთი. კოლაბორაცია – როგორც გაცხადებული სახელმწიფო პოლიტიკა ყავისფერუნიფორმიან ბოროტებასთან, ქვეყნის გადარჩენის პრეტექსტით.

საფრანგეთის ისტორიის ბნელი მხარე, სადაც მეოცე საუკუნის ერთერთი უმთავრესი სამხედრო და პოლიტიკური მოვლენები გათამაშდა.

გაბრიელ ლე ბომინის ფილმი „კოლაბორაცია“ – პაატა ქურდაძის საავტორო გადაცემაში #დოსიე

დოსიე