საინფორმაციო ომის მეთოდები და მისი ტრანსფორმაცია ციფრული ტექნოლოგიების ეპოქაში - სტუმარი: დავით ძიძიშვილი - საინფორმაციო ომის მკვლევარი

დღის კოდი