#დღისკოდი როგორ იძენს კომუნიკაციის უნივერსალური ენა რიტუალურ მნიშვნელობას და როდის ხდება საჭირო მისი გაშიფვრა

დღის კოდი