#დღისკოდი ენობრივი კოდი - რამდენად აფერხებს ან ავითარებს კოდი, როგორც ტვირთი, ენას

დღის კოდი