#ამშაბათკვირას უხუცესი ლექტორი, თეატრის მხატვარი და რეჟისორი გიგა ლაპიაშვილი

ამ შაბათ-კვირას