#ამშაბათკვირას დავით გორგაძის ცხოვრება საბჭოთა გულაგებში

 დავით გორგაძის ცხოვრება საბჭოთა გულაგებში – ისტორიკოს დიმიტრი სილაქაძის რუბრიკა ,,ადამიანები ისტორიიდან”

ამ შაბათ-კვირას

დატოვე კომენტარი