#ამშაბათკვირას „დაბადება - XIX საუკუნე“ - საქართველოში პირველი ფოტობიენალე ტარდება

ამ შაბათ-კვირას