#ახალიდღე გოთური სუბკულტურა საქართველოში

გოთური სუბკულტურა თითქმის ნახევარ საუკუნეს ითვლის.სად და როგორ ჩამოყალიბდა ეს ჟანრი კინოში, ლიტერატურასა და ხელოვნების სხვა დარგებში და როგორია გოთების ცხოვრება საქართველოში.

ახალი დღე