ტეგი: 42° პარალელი - საზოგადოება

ურთიერთსაჭიროების სადარაჯოზე: ნორბერტ ელიასის სოციალური აზროვნება
ურთიერთსაჭიროების სადარაჯოზე: ნორბერტ ელიასის სოციალური აზროვნება
რეცენზია - ერიკ რეინარტის წიგნზე „როგორ გამდიდრდნენ მდიდარი ქვეყნები …და რატომ რჩებიან ღარიბი ქვეყნები ღარიბებად“
სინათლე პანდემიური გვირაბის ბოლოს
რეცენზია ტერი იგლტონის წიგნზე „იუმორი“
რატომ არის COVID-19 ვაქცინაცია გლობალური საზოგადოებრივი სიკეთე? - თენგიზ ვერულავა
ოჯახის მხარდაჭერის პოლიტიკის გამოწვევები საქართველოში - თენგიზ ვერულავა
42° პარალელი - პანდემიის გავლენა ბრიტანულ პოლიტიკურ ლანდშაფტზე
თენგიზ ცერცვაძე - საქართველო საზღვრების გახსნას თუ გაუძლებს, ეს იქნება ისტორიული მოვლენა, მთელი მსოფლიო ჩვენზე ილაპარაკებს