პანდემიების ეპოქა - ნაწილი #2

ალექსანდრე ცაგარელი აგრძელებს საკუთარ რუბრიკას პანდემიების შესახებ. ამ სერიაში თქვენთან ერთად გავივლით ყველაზე საშინელი ეპიდემიის –  შავი ჭირის პერიოდს და ასევე ვნახავთ შესაძლებელია თუ არა დაავადება მიმართული იყოს ერთი იონკრეტული რასის მიმართ, რომელსაც ადგილი მე-15-16 საუკუნეებში ჰქონდა.

პირველი სერია შეგიძლიათ იხილოთ აქ: პანდემიების – ეპოქა ნაწილი #1

42° პარალელი