სტუდენტებს მობილობის განაცხადის წარსადგენად ვადა 21 აგვისტომდე აქვთ
სტუდენტებს მობილობის განაცხადის წარსადგენად ვადა 21 აგვისტომდე აქვთ

სტუდენტებს სასურველ უმაღლეს სასწავლებელში გადასვლისთვის რეგისტრაციის ვადა 21 აგვისტომდე აქვთ.

როგორც საქართველოს საქართველოს პირველ არხს განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემიდან აცნობეს, 2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის მობილობის ვადების თანახმად, მობილობის მსურველ პირთა ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაცია 2019 წლის 31ივლისს დაიწყო და 21 აგვისტოს 18.00 სთ-ზე დასრულდება.

რეგისტრაციის გავლა შესაძლებელია საიტზე students.emis.ge

მობილობის საფასური 40 ლარს შეადგენს. მობილობის შედეგები საიტზე 26 აგვისტოს აისახება, 27-დან სტუდენტმა უნდა მიმართოს მიმღებ საგანმანათლებლო დაწესებულებას და წარუდგინოს პირადი საქმის მასლები.

სტუდენტებმა უნდა გაითვალისწინონ, რომ მიმღებ საგანმანათლებლო დაწესებულებებს შესაძლოა დადგენილი ჰქონდეთ ჩარიცხვის გარკვეული წინაპირობები.

დატოვე კომენტარი