საზოგადოებრივი მაუწყებელი დამოუკიდებლობის დაკარგვის საფრთხის წინაშე [ვიდეო]
საქართველოს პარლამენტი „მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონში ცვლილებებზე მსჯელობს.
რას მოიცავს ახალი კანონპროექტი და უქმნის თუ არა საფრთხეს ახალი დაფინანსების მოდელი საზოგადოებრივი მაუწყებლის დამოუკიდებლობას?