აუდიტის სამსახური - სავალუტო კურსის ცვლილება სახელმწიფო ვალის მთავარ რისკფაქტორად რჩება
აუდიტის სამსახური - სავალუტო კურსის ცვლილება სახელმწიფო ვალის მთავარ რისკფაქტორად რჩება

სავალუტო კურსის ცვლილება სახელმწიფო ვალის პორტფელის მთავარ რისკფაქტორად რჩება, – აცხადებენ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში. 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტის შესახებ გამოქვეყნებულ დასკვნაში საუბარია სახელმწიფო ვალის სტრატეგიის შემუშავების მნიშვნელობაზეც.

„2019 წელს სახელმწიფო ვალის ნაშთი მოცულობა 1.8 მლრდ ლარით იზრდება 2018 წლის გეგმასთან შედარებით და 19.7 მლრდ ლარს უტოლდება. აღნიშნულ ზრდაში საგარეო ვალის ეფექტი 72 პროცენტს შეადგენს და სავალუტო კურსის ცვლილება კვლავ რჩება სახელმწიფო ვალის პორტფელის მთავარ რისკ-ფაქტორად, რისი მაგალითიც არის 2018 წლის 31 აგვისტოს მდგომარეობით არსებული სახელმწიფოს ვალის ნაშთის 211 მილიონი ლარით ზრდა ეროვნული ვალუტის გაუფასურების გამო. ყოველივე აღნიშნულიდან გამომდინარე, მიზანშეწონილია, შემუშავდეს და გამოქვეყნდეს სახელმწიფო ვალის მართვის სტრატეგიის დოკუმენტი, რომელშიც წარმოდგენილი იქნება მთავრობის ხედვა სახელმწიფო ვალის მართვასთან დაკავშირებით. აღსანიშნავია, რომ ბიუჯეტის კანონპროექტს თან ახლავს მთავრობის ვალის მდგრადობის ანალიზი. თუმცა, წარმოდგენილი ცვლადებისა და შოკების რეალისტურობის უზრუნველსაყოფად, მნიშვნელოვანია,  მთავრობის ვალის ნაშთი მოიცავდეს მუნიციპალიტეტებისა და სსიპ-ების ვალდებულებებს, ხოლო პირობითი ვალდებულებების ანალიზი ეყრდნობოდეს განახლებულ მონაცემებს“, – აღნიშნულია აუდიტის სამსახურის მიერ მომზადებულ დოკუმენტში.

სამსახურის ცნობით, ასევე, მნიშვნელოვანია, დროულად დასრულდეს სახელმწიფო საწარმოების კლასიფიცირება და სამთავრობო სექტორში მოხვედრილი საწარმოების ვალდებულებები გათვალისწინებულ იქნეს მთავრობის ვალის მოცულობაში.

დატოვე კომენტარი