Տեգ: Մահվան դեպքեր

Վերջին 24 ժամում Վրաստանում կորոնավիրուսից մահացել է յոթ պացիենտ
Վերջին 24 ժամում Վրաստանում կորոնավիրուսից մահացել է ութ պացիենտ
Վերջին 24 ժամում Վրաստանում կորոնավիրուսից մահացել է 14 պացիենտ
Վերջին 24 ժամում Վրաստանում կորոնավիրուսից մահացել է հինգ պացիենտ
Վերջին 24 ժամում Վրաստանում կորոնավիրուսից մահացել է ութ պացիենտ
Վերջին 24 ժամում Վրաստանում կորոնավիրուսից մահացել է 10 պացիենտ
Վերջին 24 ժամում Վրաստանում կորոնավիրուսից մահացել է իննը պացիենտ
Վերջին 24 ժամում Վրաստանում կորոնավիրուսից մահացել է յոթ պացիենտ
Վերջին 24 ժամում Վրաստանում կորոնավիրուսից մահացել է ութ պացիենտ
Վերջին 24 ժամում Վրաստանում կորոնավիրուսից մահացել է հինգ պացիենտ
Վերջին 24 ժամում Վրաստանում կորոնավիրուսից մահացել է 9 պացիենտ
Վերջին 24 ժամում Վրաստանում կորոնավիրուսից մահացել է 12 պացիենտ
Վերջին 24 ժամում Վրաստանում կորոնավիրուսից մահացել է 10 պացիենտ
Վերջին 24 ժամում Վրաստանում կորոնավիրուսից մահացել է 9 պացիենտ
Վերջին 24 ժամում Վրաստանում կորոնավիրուսից մահացել է 9 պացիենտ
Վերջին 24 ժամում Վրաստանում կորոնավիրուսից մահացել է 10 պացիենտ
Վերջին 24 ժամում Վրաստանում կորոնավիրուսից մահացել է 11 պացիենտ
Վերջին 24 ժամում Վրաստանում կորոնավիրուսից մահացել է 10 պացիենտ
Վերջին 24 ժամում Վրաստանում կորոնավիրուսից մահացել է 10 պացիենտ
Վերջին 24 ժամում Վրաստանում կորոնավիրուսից մահացել է 12 պացիենտ