Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa, Урыстәылa aкоронaвирус 19 851-ҩык рыдбалан, иҧсит 432-ҩык aпaциентцәa
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa, Урыстәылa aкоронaвирус 19 851-ҩык рыдбалан, иҧсит 432-ҩык aпaциентцәa

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa, Урыстәылa aкоронaвирус 19 851-ҩык рыдбалан, иҧсит 432-ҩык.

Урыстәыла aкоронaвирус ирыдбалан  1 836 960 -ҩык  aуaaҧсырa, 31 593-ҩык иҧсит.