***
მოუქნელია ჩემი გული. მკვდრებზე მლოცველი.

ჩემს გულზე აღარ საუბრობენ. მხოლოდ დარდობენ.

ორმო. ის ორმო, რომლიდანაც ვერ ამოვძვერი.

როგორ ვუვლიდი ყველა სიტყვას, შენთვის მოწერილს,

სანამ სხეულში გაჩნდებოდა მილიარდობით

 

უაზრო ეჭვი, რომ მკვდარი ვარ. რომ დამივიწყეს.

მოუქნელია ჩემი გული. ვეღარ ისწავლა,

როგორ არ უნდა. როგორ უნდა. თვითონ კი ვიცი…

მოუქნელია ჩემი გული. მცირედ ტკივილზეც

იკუმშება საბედისწეროდ.

 

და მასზე აღარ საუბრობენ. მხოლოდ ნაღვლობენ.

ხელიდან ხელში გულუბრყვილოდ გადააწვდიან

ერთმანეთს. რომ გულს, ჩემს უფორმო და უნაყოფო

გულს ოდნავ რამით შეეშველონ, თუმცა ცხადია…

 

1 2 3 4 5 6 7 8