ყველასთვის ყველგან! - პალიატიური ზედამხედველობა #LIVE
სტუმრები: ეკა სანიკიძე – ბიოეთიკოსი, პროფესორი; თამარ რუხაძე – ონკოლოგი, პროფესორი.