უილიამ გალი - ამერიკის ჯანმრთელობის ეროვნული ინსტიტუტის იშვიათი დაავადებების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, არადიაგნოზირებული დაავადებების შესახებ

 

 

 

პირადი ექიმი