სოციალური სერვისები შშმ ბავშვებისთვის

რა ტიპის სოციალური სერვისებია ხელმისაწვდომი საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისთვის.

სტუმარი: დიანა ჯანაშია – ორგანიზაცია „მაკ ჯორჯიას“ ოჯახისა და თემის სერვისების კოორდინატორი; ელენე ბერაძე – პლატფორმა „მშობლის სკივრის“ სერვისების კოორდინატორი.

ახალი დღე