სამედიცინო კვლევა - რამდენად სარისკოა ორგანიზმის ჯანმრთელობისთვის ბევრი ცილა