საგანი, როგორც ისტორია - როდის ხდება საგანი ისტორიის შემნახველი და როგორ იკვეთება ამ ისტორიაში პიროვნებისა და ქვეყნის წარსული

დღის კოდი