რომელი ნივთიერებები აზარალებს გულს ყველაზე მეტად?

 

 

პირადი ექიმი