რა? სად? როდის? - ტელემაყურებელი გიორგი მელაძის ექვსეულის წინააღმდეგ

რა? სად? როდის?