„რა? სად? როდის?“ - ტელემაყურებელი გიორგი მელაძის ექვსეულის წინააღმდეგ

რა? სად? როდის?