ქიმია, IX კლასი - ნახშირწყალბადების ზოგადი დახასიათება- პირველი ივნისი, 2020 #ტელესკოლა

პირველი არხი | განათლება

IX კლასი