ქიმია XI კლასი - ორგანული სინთეზი, ესტერიფიკაციის რეაქცია, ძმარმჟავაბუთილესტერი სინთეზი #ტელესკოლა

ტელესკოლა

XI კლასი