ქიმია, IX კლასი - შენადნობები და მეტალთა კოროზია #ტელესკოლა

ექსპერიმენტები: მეტალი ლურსმნის ჟანგვის სამი შემთხვევა 3 განსხვავებული გარემოს გამოყენებით

რკინის ლურსმნის ჟანგვა პერეგიდროლით.

ტელესკოლა

IX კლასი