#პირადიექიმი რა უწყობს ხელს ჰერპეს ვირუსის პერიოდულ გააქტიურებას