#პირადიექიმი დაბალი თვითშეფასებისა და სტიგმის გავლენა ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე