პირადი ექიმი - შინმოვლა „გაციების“ დროს / კვებითი შუქნიშანი და ჩემი თეფში #LIVE

▶ 1-ლი ბლოკი: შინმოვლა „გაციების“ დროს

სტუმარი: თამარ დაუსი, ექთანი

▶ მე-2 ბლოკი: კვებითი შუქნიშანი და ჩემი თეფში

პირადი ექიმი