პირადი ექიმი - სამედიცინო სიახლე / ტყუპების მოვლა / კვებითი შუქნიშანი და ჩემი თეფში #LIVE

▶1-ლი ბლოკი: სამედიცინო სიახლე

▶ მე-2 ბლოკი: ტყუპების მოვლა

▶ სტუმარი: ნინო სოლომონია, ნეონატოლოგი;

▶ მე -3 ბლოკი: კვებითი შუქნიშანი და ჩემი თეფში.

პირადი ექიმი